Militären dementerar kupprykten

Sedan en tid tillbaka går det rykten om att en militärkupp kommer att äga rum när som helst och att inget demokratiskt val kommer att hållas.

Ryktena har fått vatten på sin kvarn då ledande dagstidningar i Thailand vill att artikel 7 i konstitutionen ska tillämpas, att kungen ska välja premiärminister. Detta betyder att kungen indirekt styr landet.

Analytiker tror att oavsett vilken regering de thailändska medborgarna väljer så kommer Thailand att hamna i kris och drabbas av oroligheter. Många thailändare antar därför att militären kommer att gå in för att stabilisera landet, men militärens överbefälhavare och general Songkitti Jaggabatara deklarerade idag med skarpa ordalag att det ”definitivt inte kommer att bli någon kupp” och att ”de väpnade styrkorna lyder under konstitutionen och stöder ett demokratiskt styre”.

General Songkitti förklarade att varken militär eller polis kommer att bara involverade i några politiska aktiviteter. De väpnade styrkorna beslutar inte heller om det kommer att bli ett val eller inte.

Källor: Bangkok Post, The Nation

2011-04-05 17.00 UTC+7

Thailand behöver inte demokrati

This entry was posted in Politik, Val i Thailand 2011 and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.