Analys: Kärnkraft eller inte?

Thailands regering och administration har huvudbry när det gäller sina planer att utveckla kärnkraft.

Först kom katastrofen i Japan, med tsunamin och de skadade kärnkraftverken. Sedan drabbades Thailand i torsdags av ett jordskalv vilket blev en påminnelse om att landet ligger i ett utsatt läge för jordskalv. Vill Thailand verkligen bygga kärnkraftverk i ett land som upprepade gånger kommer att drabbas av jordskalv (och tsunami också för den delen)?  Som om det inte var nog så visade en undersökning att 83 % av thailands befolkning är emot kärnkraft och bara 16.6 % stöder uppbyggnad av kärnkraftverk i Thailand. Undersökningen utfördes från 1 mars till 25 mars i år. Thailands premiärminister Abhisit Vejjajiva gjorde således ett bra drag när han sköt upp beslutet om uppbyggnad av kärnkraft till valet.

Idag är Thailands största energikälla naturgas som producerar ungefär två tredjedelar av thailands elektricitet. Ungefär en tredjedel av naturgasen importeras från Burma. Andra mindre energikällor består av kol, vattenkraft, olja, diesel och förnybar energi.

Så långt låter det bra. Naturgasen täcker en stor del av Thailands energibehov. Det finns emellertid två orsaker till att Thailand har utvecklat en kärnkraftsplan. För det första så är naturgaskällan i Thailands golf inte oändlig. Experter menar att naturgasreserverna i golfen kommer att räcka i högst 20 år till. För det andra så ökar behovet av elektricitet, som i alla andra länder som har en hygglig ekonomisk utveckling. Det är därför som Thailand har en 20-årig utvecklingsplan för kärnkraft.

Meningen var att det första kärnkraftsverket ska vara klart runt 2020. Nu tvekar alltså politikerna i Thailand. Det bör dock påpekas att flera thailändska politiker redan innan katastrofen i Japan ställde sig tveksamma till kärnkraften.

Thailand har tre alternativ när det gäller att täcka landets framtida energibehov.

 • Kärnkraft Med kärnkraft får Thailand relativt billig ström och det kommer inte bli några problem att möta framtidens energibehov. Även om moderna kärnkraftverk räknas som säkra finns det trots allt en minimal risk för olyckor med katastrofala följder. Dessutom är en stor majoritet av Thailands befolkning mot kärnkraft. Rädslan finns där.
 • Kolkraft. Kol ger också billig energi, men går stick i stäv med de globala miljömålen att minska kolidioxidutsläppen i världen. Dessutom har flera lokalbefolkningar i Thailand tidigare protesterat mot kolbrytning eftersom det förorenar omgivningen. Utökad kolkraft lär orsaka många protester och stort motstånd.
 • Energiimport.  Fördelen med detta alternativ är att Thailand slipper riskerna med kärnkraftsverket, slipper att gå emot opinionen samt att landet slipper föroreningar i landet. Nackdelen är att om Thailand kommer att ersätta den sinande naturgaskällan med import så kommer landet att vara nästan helt beroende av importerad energi. Det är naturligtvis ett säkerhetsproblem för Thailand.  Länder som Burma, som Thailand redan importerar en del energi av, är oberäkneliga. Dessutom blir elen dyrare vid import. Det här alternativet kommer förmodligen inte ens att diskuteras på en seriös nivå i den thailändska regeringen. Visst kan Thailand öka sin import, men ett land som idag är näst intill självförsörjande när det gäller el kommer knappast att ersätta sin inhemska produktion med import.
 • Slutsatsen blir att Thailand egentligen bara står inför två val: kärnkraft eller kolkraft. Visst kan Thailand bygga ut vattenkraften, men den påverkar också miljön (som fiske) och kommer inte att räcka på långa vägar. Problemet är att både kolkraft och kärnkraft möter stort motstånd i Thailand, kolkraft framför allt på lokal nivå och kärnkraft på nationell nivå.

  Med tiden är det möjligt att kärnkraftsmotståndet kommer att minska något när minnet av katastrofen i Japan börjar blekna.  Det är inte helt omöjligt att en större del av thailands befolkning kommer att acceptera kärnkraft som det minst onda alternativet.

  Om Thailand ska utveckla kärnkraft måste Thailand också beakta jordskalvrisken. Experter påpekar emellertid att jordskalv som är kraftigare än magnitud 6-7 inte är möjliga i Thailand. Men om Bangkok skakade på grund av ett jordskalv som hade sitt epicentrum 100 mil bort, hur mycket kommer inte Bangkok att skaka vid ett jordskalv med samma magnitud 20 mil bort?

  Även om det är möjligt att placera kärnkraftverk i Bangkokregionen och att de byggs för att klara ett skalv så är det psykologiskt fel att bygga ett eller flera kärnkraftverk bara 20 mil från ett område som med all sannolikhet kommer utgöra epicentrum för framtida jordskalv. Frågan är om folket litar på att kärnkraftsverken som byggs verkligen klarar ett skalv.

  Kärnkraftverken borde således byggas en skaplig bit från riskzonerna. Områden med seismologisk aktivitet ligger i huvudsak i norra delarna av Thailand, nordväst om Bangkok och i de mer sydliga delarna av Thailand, från Prachuap till Phuket. Dessutom kommer kärnkraftverk knappast att byggas i områden med risk för tsunami.

  De säkra eller snarare de psykologiskt säkrare platserna att bygga kärnkraftverk på torde vara i östra och nordöstra Thailand, men det är logistiskt problematiskt att bygga kärnkraft endast i vissa regioner. Dessutom skulle det bli stora protester hos de lokala befolkningarna som får ett kärnkraftsverk runt husknuten när andra delar av landet slipper det. Protester blir det förvisso oavsett hur Thailand löser sina framtida energiproblem.

  Det är mycket troligt att Thailand kommer att bygga upp kärnkraften tillslut. Visst vore det fantastiskt om Thailand kunde förbli ett kärnkraftfritt land. Ett land som Thailand som riskerar att drabbas av diverse naturkatastrofer skulle kännas betuydligt tryggare utan kärnkraft, men att bygga 12 nya kolkraftverk, som ingår i Thailands backup-plan, är också illa. Vad än Thailand väljer så blir det fel.

  Skrev jag ett kärnkraftsfritt land? Thailand har redan en kärnreaktor. Reaktorn ligger i Bangkok, men används inte för elproduktion utan producerar isotoper för medicinskt bruk.

   

  This entry was posted in kärnkraftsfrågan, Ledare, analys & bakgrund, Politik and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.