Ledare: “Thailand behöver inte demokrati”

Bangkok Post publicerade idag en lysande arikel skriven av min favoritskribent Voranai Vanijaka. Rubriken braskade: ”Thailand doesn’t need democracy”. Jag antog naturligtvis att han ironiserade, men så var inte fallet.

Voranai förmedlar en skrämmande bild av thailands främsta opinionsbildare. Ledande dagstidningar vill hellre att kungen tar över den politiska makten genom att utse landets premiärminister än att Thailand genomför ett nytt demokratiskt val. Thailands ledande dagstidning, Thai Rath, hade en artikel med rubriken ”Article 7 is unavoidable”. I artikel 7  i konstitutionen från 1997 står det:

”Whenever no provision under this constitution is applicable to any case, it shall be decided in accordance with the traditions/conventions in the democratic regime of government with the King as head of the state.”

Detta innebär kort och gott att om omständigheterna kräver det, bör kungen ta den politiska makten.

Vidare citerar Voronai valkommissionären Sodsri Sattayatham som menar att ”ett val inte löser någonting. Det kan bli ett massuppror på grund av det”.

Prapan Khoonmee som är medlem i PAD, Peoples Alliance for Democracy, säger att ”folket har förlorat sitt förtroende för ledarskapet inom det parlamentariska systemet(…)Vi måste hitta en ledare som folk kan lita på. Oavsett politiskt system är folk beredda att ge någon med moral, hederlighet och begåvning chansen.” Tolkningen av uttalandet är enkel: Många PAD-anhängare vill helst att kungen ska kliva in i det politiska rummet och ta över makten.

Enligt min mening är uttalandet ovan som citeras av Voranai föga förvånande. Uttalande kommer från en PAD-medlem som är med i en allians där många anser att demokratin ska begränsas och att den obildade massan på landsbygden inte bör ha rösträtt eftersom de är fattiga och därför lätt kan mutas. PADs ledare Sondhi Limthongkul förklarade för några år sedan att ”den representativa demokratin inte passar i Thailand” eftersom valsystemet upprepande gånger hade lett till korrupta, populistiska regeringar.

Utalandet av Prapan emellertid är symptomatiskt. Kolumnister i en hel drös thailändska dagstidningar skriver att ”valet inte är lösningen”. Det finns många opinionsbildare i Thailand som inte vill ha ett nytt val. Voranai förstår farhågorna. Voranai ser två scenarier framför sig:

Scenario 1: Abhisit Vejjajiva vinner valet och får regera i fyra år till.

Puea Thai (Abhisits motståndare och det thaksinvänliga partiet) och UDD (United front against Dictatorship and for Democracy) kommer inte att acceptera detta. Om Abhisit vinner ett demokratiskt val blir förvisso det svårare för UDD, rödskjortorna, att legitimera demonstrationer och upplopp. Demonstrationerna förra året berodde på att det demokratiskt valda partiet avsattes under kuppliknande former (läs PAD:s demonstrationer och ockupering av två flygplatser som indirekt resulterade i regeringens avgång). Om Abhisit vinner det demokratiska valet har protesterna inte samma legitimitet. UDD och Puea thai kommer därför att hävda att det förekommit valfusk. Voranai menar att det är ett löjligt argument eftersom alla partier fuskar i allmänhet och i valsammanhang i synnerhet, men att fanatikerna inom UDD kommer ändå att skapa kaos. Det är så fanatiker gör.

Scenario 2:  Valet resulterar i att Thaksin Shinawatra återkommer (Puea Thai vinner).

PAD kommer inte att acceptera detta. De kommer att demonstrera och agitera och även Abhisits Demokratiska Parti kanske ansluter sig. Voranai är säker på att PAD kommer att strunta i om Puea Thai rättvist vinner ett demokratiskt val, de struntade i det när Thaksins Thai Rak Thai vann, de struntade i det när People Power Party vann. Voranai skriver: ”Really, nothing much matters to the PAD”.

Det är så sant det är sagt. Det är mycket möjligt att Peua Thai vinner, partiet som är Thai Rak Thais och People Power Partys efterföljare. Puea Thai har stort stöd i framför allt norra och nordöstra Thailand (Isaan), det vill säga ute på landsbygden och bland mindre välbeställda thailändare. Och de är många. Det är helt säker därför som många PAD-anhängare inte vill att det ska förekomma ett nytt val. De vet att landsbygdsbefolkningen och de mindre välbeställda thailändarna utgör en stor majoritet av befolkningen i Thailand. De vet att Puea Thais anhängare är många och de vet att Puea Thai har stor chans att vinna. Det är därför kungen ska rädda Thailand. Vorani ironiserar: ”The king saved us before. The King can save us again”.

Framför allt vore den en dröm för PAD om kungen tog över.PAD:s ledare är i nuläget inte heller speciellt förtjusta i det Demokratiska Partiet eftersom det inte lyckats lösa gränskonflikten (mellan Thailand och Kambodja) vid preah vihear till Thailands favör. De anklagar regeringen för att ha misslyckats att skydda Thailand territoriella suveränitet och har sedan en tid tillbaka demonstrerat mot det Demokratiska Partiet.

Trots att båda scenarierna inte ter sig speciellt lockande anser Voronai att thailand ändå bör genomföra valet. Även om det kan verka lockande att ta ett steg tillbaka och låta kungen och hans administration styra landet finns det en risk för att ett steg tillbaka kan betyda ett steg utför.

Resonemanget känns rätt och riktigt. Om valet ställs in och kungen tar över kommer medborgarna inte veta när nästa demokratiska val kommer att äga rum. När, eller om, ett nytt val äger rum kommer förmodligen konflikterna att finnas kvar. Om kungen tar över betyder det således att demokratin kommer att vara ur bruk på obestämd tid och att Thailand skjuter problemen framför sig.

Okej, varför Voronai Vanijakas rubrik ”Thailand doesn’t need democracy”? Voranai skriver:

“A question was recently put to me: Does Thailand need democracy? My reply was simple: No.

Thailand does not need democracy. No people and no country need democracy. All we humans need is food, clothing and shelter. That’s it. Everything else is a luxury.

But perhaps we deserve freedom: to think, to speak and to express. Perhaps we deserve justice and rights, equality and opportunities. After 7,000 years of human civilisation, is there a better system to offer us these luxuries than democracy?

But perhaps we only deserve it if we stand up for it.”

Det kunde inte sägas bättre. Läs Voronai, han är en av Thailands absolut vassaste skribenter. Läs honom på Bangkok Posts hemsida om du inte bor i Thailand och inte har tillgång till pappersupplagan.

Update: Strax efter den senaste militärkuppen 22 maj 2014 slutade Voronai Vanijaka som kolumnist hos Bangkok Post, vilket känns lite märkligt. Kan det ha med det nya hårdare styret att göra tro? Men du kan forfarande läsa hans gamla artiklar tillbaks till 2012, vilket dessvärre innebär att artikeln jag refererade till i denna text inte finns kvar på Bankok Posts hemsida.

Läs om min bakgrundsartikel om thailändsk politik här.

 

This entry was posted in Ledare, analys & bakgrund, Politik, Val i Thailand 2011 and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.