De politiska partierna överens om att inte tala om monarkin

De flesta politiska partier i Thailand stöder valkommissionens förslag om att förbjuda att monarkin nämns i valrörelsen. Det framkom på ett möte igår när representanter från 56 partier samlades för att dra upp riktlinjer inför valrörelsen.

Under mötet lade valkommissionen fram ett förslag med fem punkter som partierna måste följa. Partierna ska:

  • Avstå från att blanda in monarkin i valkampanjen
  • Strikt följa lag, ordning och förordningar gällande allmänna val
  • Inte dra några fördelar av statsapparaten och statliga resurser i kampanjarbetet
  • Driva en fridfull kampanj utan att hota mot motståndarna och undvika våld
  • Uppriktigt acceptera valresultatet som ett uttryck för folkets vilja.

42 partier, inklusive de största partierna Puea Thai och Demokraterna, skrev under förslaget. 14 partier vägrade att skriva på, partier som New Politics Party (PAD:s partipolitiska gren), Chart Thai Pattana och 2006 års kuppledare Sonthi Boonyaratglins parti Muthabum.

Chart Thai Pattanas partiledare Chumpol ville inte skriva på förslaget eftersom det inte var tydligt vad som menades med ”att inte blanda in monarkin”. Chumpol vill att valkommissionen tydligt förklarar vad partierna får säga eller inte säga i sammanhanget så att partierna inte riskerar juridiska problem under kampanjen.

Även positiva ord om kungahuset bryter mot kampanjlagen.

Prapun Naigowit, medlem i valkommissionen, förklarar att tydligare riktlinjer kommer att utmejslas innan dokumentet blir officiellt och träder i laga kraft.

Källa: The Nation

Läs gärna bakgrundsartikeln om Thailändsk politik här.

2011-05-03  03.45 UTC+7

This entry was posted in Politik, Val i Thailand 2011 and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.