Gränsen mellan Thailand och Kambodja har öppnats igen

Efter en ny överenskommelse om eldupphör har gränsen mellan Thailand och Kambodja öppnas igen vid Surin och Si Sa Ket där den varit stängd i tretton dagar.

Befälhavarna Tawatchai Samutsakhon från Thailand och Chea Mon från Kambodja kom åter igen överens om ett strikt eldupphör. Om någon av de stridande parterna öppnar eld igen ska befälhavarna omedelbart kontakta varandra för att se till att striderna upphör.

De senaste dagarna har det striderna minskat vid gränsområdet. Istället för tungt artilleri har endast sporadiska strider skett med handeldvapen.

Situationen är så pass förbättrad att invånarna som flytt sina hem i Surin och Buri Ram har börjat återvända hem.  Det uppskattas att över 40 000 invånare tidigare flytt från Surin och 9 000 från Buri Ram.

Källa: Bangkok Post, The Nation

2011-05-04  19.00 UTC+7

This entry was posted in Konflikten mellan Thailand och Kambodja and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.