Över 100 000 flyktingar ska skickas tillbaka till Burma

Thailand planerar att stänga alla flyktingläger vid gränsen till Burma och skicka tillbaka över 100 000 flyktingar till Burma eftersom landet har fått en ny regering.

Efter gårdagens säkerhetsmöte med premiärminister Abhisit Vejjajiva förklarade Tawin Pleansri, chefen för thailands nationella säkerhetsråd, följande:

–  De (flyktingarna) har befunnit sig i Thailand i över 20 år och det har varit vår börda att ta hand om dem. Jag vet inte när vi ska stänga lägren men vi avser att göra det. Just nu har vi en pågående diskussion med Myanmars (Burmas) regering.

Kitty McKinsey, talesman för FN i Bangkok, tycker att det är för tidigt för flyktingarna att återvända hem.

–  Vi har haft ett bra samarbete med den thailändska regeringen och vi förstår att de inte vill att flyktingarna ska stanna här för alltid. Men lösningen är inte att tvinga tillbaka folk till ett land som fortfarande är väldigt farligt. Vi vill gärna se att återvändandet sker med säkerhet och värdighet och det måste ske helt frivilligt, sa Kitty McKinsey.

Kitty McKinsey, vice VD vid Thailand Burma Border Consortium, förklarar att det än idag anländer flyktingar till lägren eftersom det fortfarande pågår konflikter i östra Burma.  Hon menar att det är alldeles för tidigt att stänga lägren även om målet är att flyktingarna en dag ska återvända hem.

De flesta av flyktingarna kommer från de östra delarna av Burma. Där har strider pågått i årtionden mellan burmas militär och karenska rebeller som slåss för en ökad autonomi. Burmas militär har varit hårdhänt mot upprorsmakarna och även mot civila. Enligt många människorättsorganisationer har folk har drivits från sina hem, byar har förstörts och militären har tvingat bybor att arbeta för armén,.

Källa: AFP Nyhetsbyrå

Fotnoter:

  • Enligt Burmas politiker styr inte militären längre i Burma eftersom landet har fått en civil regering. Många (västvärlden, människorättsorganisationer mfl) anser att det är ett hyckleri eftersom en stor del av regeringen består av militärer från den gamla juntan.
  • Thailand Burma Border Consortium är en icke-statlig organisation (NGO) med medlemmar från tio länder som hjälper människor som har flytt från Burma till de thailändska flyktinglägren.
  • Thailand Burma Border Consortium räknar med att det finns 142 000 flyktingar från Burma i lägren.

2011-04-12  06.40 UTC+7

This entry was posted in Nationella Nyheter and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.