Stor risk för jordskred i norra Thailand

Det bor över en miljon människor i områden med stor jordskredsrisk i Thailand, varnade Mineral Resources Department igår. I södra Thailand har flera byar utsatts för jord- och lerskred under den senaste tidens översvämningar och i maj riskerar flera områden att drabbas, framför allt i norra Thailand.

Mineral Resources Department räknar med att det finns 1 628 byar i södra Thailand som riskerar jordskred och i norra Thailand hela 3 965 byar. I övriga regioner finns det några hundra byar som ligger i riskzonen.

Nästa månad börjar regnsäsongen i stora delar av Thailand och då ökar också risken för jordskred i främst norra och västra Thailand. Provinsen Nan, som ligger i nordligaste Thailand, anses vara mest utsatt. Stora landområden i Nan består av majsfält som har förstört jordytan så att den inte längre kan absorbera regnvatten effektivt. Detta ökar risken för översvämningar som kan sätta igång jordskred.

Departementet kommer att skicka ut flera team som ska lära byborna hur man effektivt utför en evakuering och hur de ska hantera allvarliga incidenter. Idag arbetar 14 845 volontärer i 1 000 byar som ska varna byborna när det föreligger stor risk för jordskred. Departementet behöver betydligt fler volontärer för att ha koll på 5 000 byar med en miljon invånare. Thailands miljöminister Suwit Khunkitti har bett två departement att övertala 6 000 skogsmunkar att hjälpa till med volontärarbetet.

Mineral Resources Department vill också att regeringen ska vidta åtgärder för att förhindra framtida jordskred, speciellt i de områden som har gummi- och majplantager. Dessutom vill departementet att de illegala gummiodlingarna i riskområdena ska tas bort.

Departementet inväntar satellitbilder som ska ge mer information om riskerna för jordskalv.

2011-04–06 18.10 UTC+7

This entry was posted in Chiang Mai, Nationella Nyheter and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.