Över 2 000 bybor måste flytta på grund av dammbygge

Ett kontroversiellt dammbygge i Laos som ska förse Thailand med billig el har påbörjat trots att det inte fått godkänt av Mekong River Commission än. Vägarna till den planerade dammen Xayaburi håller på att byggas och förberedelserna av lokalinvånarnas förflyttning har påbörjats.

2 000 invånare måste lämna sina hem om dammen får godkänt av Mekong River Commission. Invånarnas hembyar kommer då att jämnas med marken för att ge plats för dammen. Totalt kommer 458 hushåll få flytta in i nya hus som ska byggas åt dem. Ytterligare 1 000 invånare kommer att påverkas negativt då fiskeområden och jordbruksmark kommer att hamna under vatten. Som kompensation får varje hushåll 450 baht.

På tisdag ska Mekong River kommissionens medlemmar mötas för att besluta om projektet ska godkännas. Kommissionens medlemsländer är: Thailand, Laos, Vietnam och Kambodja.

Källa: Bangkok Post

Uppdatering. På tisdagen bestämde sig Mekong River Commission för att skjuta upp beslutet om dammen Xayaburi ska få byggas eller inte.  Thailands energiministerium ansåg att man måste titta närmare på dammens kostnader och fördelar. Alla länder utom Laos ville också att dammens miljöpåverkan måste utredas noggrannare innan ett beslut fattas.

2011-04-18  05.25 UTC+7

This entry was posted in Isaan, Nationella Nyheter and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.