Många provinser saknar plan för översvämningar

I de flesta provinser i Thailand finns det ingen färdig plan för hur skador på grund av översvämningar ska kunna förebyggas eller reduceras

Flera experter inom vattenhantering och katastrofprevention anser att en nationell ”översvämningsriskkarta” måste ritas. Kartan ska användas som hjälpmedel för att förebygga eller reducera skador i följd av nya översvämningar.

Om inte något görs kommer Thailand att fortsätta att lägga ut mångmiljardbelopp på översvämningskatastrofer och liv kommer att skördas. Med hjälp av kartan kan utsatta områden identifieras och beslutsfattarna kan enkelt se var förebyggande insatser behövs, menar vatteningenjören Cucharit Koonpatanakulwong vid Chulalongkorn University.

Chainarong Vasanasomsit, chefen för katastrofhanteringsenheten inom Department of Disaster Prevention and Mitigation, hävdar att många storstäder i Thailand har ett dåligt dräneringssystemen. Det behövs fler rör som leder bort regnvattnet för att undvika översvämningar.

Chainarong tycker att det är synd att saknas en plan för reducering av översvämningsskador i de flesta provinser i Thailand. Det enda hans departement kan göra är att planera hur folk ska evakueras för att rädda liv.

Det finns emellertid tre provinser i Thailand som har reduceringsplaner; Nakhon Ratchasima, Lop Buri och distriktet Hat Yai i Songkhla, men skadereduceringsplaner för tsunamis och jordskred saknas.

Översvämningar kan reduceras genom att kanalerna i Thailand breddas och att stora ytor land används som uppsamlingsplatser för stora vattenmängder, förklarar Somjit Piyasil, chef på Building Controll and Inspection Office.

Källa: Bangkok Post

2011-04-15  08.05 UTC+7

This entry was posted in Nationella Nyheter, översvämningen, Södra Thailand and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.