IAEA: Thailand inte redo för kärnkraft

Norkun Sitthipong, chef för energikansliet, förklarar att Thailand ännu inte är moget för kärnkraft. Norkun refererar till en kommentar av International Atomic Energy Associaton (IAEA) som förklarar att Thailand i nuläget inte har ett tillräckligt tydligt regelverk och ett tillräckligt bra tillsynsorgan för att utveckla kärnkraft. Dessutom har planerna ett svagt stöd hos allmänheten.

En utvecklingsplan för kärnkraften är överlämnad till IAEA och ett officiellt utlåtande väntas i slutet av mars, men det kommer troligtvis att försenas eftersom IAEA är fullt upptagna med krisen i Japan.

Energiminister Wannarat Charnnukul säger att incidenterna i Japan är en påminnelse om öka kärnkraftssäkerheten i världen. Wannarat konstaterar att även Thailand noggrant behöver se över sitt kärnkraftsprojekt och försäkrar att regeringen ännu inte har fattat något beslut om att utveckla kärnkraft i Thailand. Regeringen kommer att noga att följa utvecklingen i Japan och se hur man kan förebygga att en liknande händelse inträffar. Wannarat påpekar att om kärnkraftsplanerna skrotas måste det finnas en tydlig plan hur Thailand ska klara sitt ökande energibehov i framtiden.

Även thailands premiärminister Abhisit Vejjajiv ställer sig tveksam till kärnkraftsplanerna.

Läs min analys om kärnkraft i Thailand här.

This entry was posted in kärnkraftsfrågan, Nationella Nyheter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.