Södra Thailand: Regeringen minskar stödet till översvämnings-katastrofen

Den thailändska regeringen försvarar nedskärningarna av den ekonomiska hjälpen till distriktet Chian Yai i provinsen Nakhon Si Thammarat. Kansliminister Sathit Wongnongtoey menar att skadorna inte är så illa som man först trott. Satellitbilder har visat att endast vissa delar av Chian Yai har drabbats av översvämningar. Regeringen menar att fler provinser inte är så skadade som befarat och minskar därför ersättningarna till södra Thailand.

Yongyos Kaewhiew, chef för de lokala myndigheterna i Khao Phrabat i Chian Yai, förklarade emellertid att hela Khao Phrabat behöver hjälp. Sathit replikerade att byborna kommer att få den ekonomiska hjälp de behöver, men storleken på den ekonomiska ersättningen kommer att baseras på en noggrann inspektion av de översvämningsdrabbade områdena.

I början av översvämningskatastrofen meddelade myndigheterna i Nakhon Si Thammarat att 29 000 invånare drabbats av översvämningar. När översvämningarna förvärrades uppgav myndigheterna att 70 000 invånare var utsatta. Dessa uppgifter kontrolleras nu av regeringen.

Misstänksamheten mot den thailändska regeringen är stor bland invånarna i Khao Phrabat. Efter översvämningskatastrofen i höstas lovade regeringen att byborna skulle få ekonomisk hjälp, en hjälp som fortfarande inte nått dem. I måndags protesterade byborna utanför guvernörshuset i  Nakhon Si Thammarat. De krävde att guvernören och Sathit skulle förklara varför byn inte har fått det bistånd som skulle gå till återuppbyggnaden av byn.

Källa: Bangkok Post

Fotnot: Alla översvämningsdrabbade provinser granskas nu av regeringen.

2011-04-13  18.35 UTC+7

This entry was posted in Södra Thailand and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.