Översvämningarna: Minst 20 000 invånare lider av ohälsa

Ohälsa har drabbat över 20 000 invånare i södra Thailand som en följd av översvämningarna, meddelade hälsominister Jurin Lakasanawisit igår. Över hälften av dessa har behandlats för andningsproblem, andra för hudutslag och infektioner. En mindre del av patienterna behöver psykiatrisk vård och ett antal av dessa lider av svåra depressioner efter förlust av hem och anhöriga.

Trycket är stort på sjukhusen, vårdcentralerna och de mobila medicinska centren.  Problemet är att omkring 250 allmänna vårdcentraler i södra Thailand har översvämmats, liksom det stora sjukhuset Tha Sala Hospital i det hårt drabbade Nakhon Si Thammarat. Tha Sala Hospital förväntas emellertid att återuppta verksamheten idag.

Hälsoministern berättade att 45 människor hittills har dött i översvämningarna och jordskreden, vilket bekräftas av  National Flood Relief Coordination Centre  som är den officiella källan för information om katastrofen i södra Thailand.

2011-04-04 05.00 UTC+7

Update:

Paijit Warachit, sekreterare vid häsloministeriet, påstod att nästan 30 000 invånare lider av översvämningsrelaterade hälsoproblem.

Dessutom uppgav Paijit att 51 personer har dött i katastrofen, något som National Flood Relief Coordination Centre inte har bekräftat.

2011-04-04 21.30 UCT+7

Källor: Bangkok Post, The Nation, National Flood Relief Coordination Centre.

This entry was posted in översvämningen, Södra Thailand and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.