Livräddarna lämnar Phukets stränder

Livräddarna börjar försvinna från Phukets stränder. Orsaken är att livräddarnas organisation ännu inte har fått ett förnyat kontrakt. Det gamla kontraktet med Phukets provinsiella administration löpte ut i fredags och livräddarnas organisation väntar på ett nytt.

Det är oroväckande eftersom livräddarna i Phuket har räddat runt 1 300 personer det senaste året, varav en stor del skulle ha omkommit om inga livräddare skulle funnits på plats. Det rapporteras dessutom att drunkningsolyckorna har ökat under de senaste månaderna.

This entry was posted in Phuket and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.