Bakgrund: Konflikten vid Preah Vihear

Det skulle vara fullt möjligt att skriva en hel avhandling om det omtvistade området kring Preah Vihear. Tvisten har sina rötter flera hundra år tillbaka i tiden. Här följer i alla fall en mycket kortfattad bakgrund till vad konflikten handlar om.

Tvisten gäller ett 4.6 kvadratkilometer stort område runt templet Preah Vihear. År 1962 beslutade FN:s internationella domstol att Preah Vihear tillhör Kambodja. Thailand menar att beslutet bara gällde själva templet inte området omkring Preah Vihear. Kambodja hävdar emellertid att territoriet tillhör Kambodja. Således gör båda länderna anspråk på det kringliggande området.

I juli 2008 kom Preah Vihear med på UNESCOS världsarvslista. Från början lyckades Kambodja få Thailands stöd för ansökan om att få Preah Vihear klassat som världsarv. Villkoret var att kartan inte skulle ritas om till Kambodjas fördel utan bara skulle gälla templet och området i direkt anslutning till templet.

Oppositionen och PAD protesterade mot att Thailand aktivt stödde Kambodja i sin världsarvsansökan. De hävdade att om Kambodja fick med Preah Vihear på världsarvslistan kunde det ledda till att Kambodja i praktiken tog över det omtvistade området. I området finns fler tempel som Thailand är oroliga att Kambodja ska försöka annektera.

Det politiska trycket på hemmaplan gjorde att den dåvarande thailändska regeringen (PPP) inte längre stödde Kambodja i sin ansökan. Kambodja gick ändå vidare och lyckades få Preah Vihear med på UNESCO:s världsarvslista. Resultatet blev en eskalerande konflikt om området.

I dagsläget har över 20 000 thailändska lokalinvånare sökt skydd i ett tjugotal läger och 17 000 kambodjaner har evakuerats från sina byar.

I början av april i år förkastade Thailand ett förslag om att Indonesien skulle placera observatörer i området för att förbygga nya väpnade konflikter vilket nu har ägt rum.

2011-04-25  19.40 UTC+7

 

This entry was posted in Konflikten mellan Thailand och Kambodja, Ledare, analys & bakgrund and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.