Ledare: Systematisk förföljelse av rödskjortor inte paranoia

Ledare: Det kanske kan tyckas löjeväckande att UDD (rödskjortorna) gång på gång uttrycker sin oro för en eventuell militärkupp. Det kanske verkar som om UDD har drabbats av förföljelsemani när de gång på gång hävdar hur orättvist de behandlas och att det politiska etablissemanget bara vill tysta dem. Men faktum är att deras oro är befogad.

UDD-anhängare har systematiskt anklagats och dömts för lese majese och för att ha brutit mot databrottslagen. De senaste årens politiska händelser har visat att UDD inte är helt fel ute när de anser sig motarbetade av militär, domstolar och regeringen.

Vad innebär lese majeste och databrottslagen?

Först kan det vara på sin plats att kortfattat förklara vad lagarna innebär.

Lese majeste. I kontstitutionens artikel 112 står det: ”Den som vanärar, förolämpar eller hotar Kungen, Drottningen, arvingar eller Regenten, ska straffas med fängelse i tre till femton år.”

Datobrottslagen. Enligt datorbrottslagen kan folk dömas till fängelse och/eller böter om de publicerar ”stötande” material på internet.

Radiostationer stängdes ner på grund av lese majeste.

Under förra veckan stängde polisen tillsammans med andra myndigheter ned 13 närradiostationer som hade anknytning till UDD. Stationerna stängdes ner för att de inte hade sändningstillstånd.

UDD anser att det var en politiskt riktad handling som syftade till att kväva rödskjortornas röst. Det är inte svårt förstå att UDD resonerar på det viset eftersom det finns runt 7 000 närradiostationer i Thailand som inte har fulltständiga sändningstillstånd som myndigheterna inte slagit till emot. Närmare 1 000 radiostationer sänder helt olagligt i Thailand.

I fredags försvarade talesman General Ditthaporn Sasasamit, talesman för Internal Security Operations Command, tillslagen mot UDD:s radiostationer.

För det första uppgav Ditthaporn till Bangkok Post att det hade framförts klagomål över att de illegala radiostationernas frekvenser störde andra radiosändningar. För det andra hade rödskjortornas radiokanaler sänt tal från rödskjortornas sammankomst den 10 april, tal som ansets hota den nationella säkerheten och som kränkte monarkin samt syftade till att skapa oro i landet.

Dittahaporns uttalande bekräftar bara att tillslagen mot radiostationerna hade politiska motiv. UDD har många gånger anklagats för lese majeste. Även nedstängningen av radiostationerna kan således också knytas till lese majeste.

Arton rödskjortor anklagade för lese majeste efter massmöte.

Efter att flera ledande rödskjortors hållit tal den 10 april i år anklagades flera UDD-anhängare för lese majeste av militären. Först anklagades tre rödskjortor för att verbalt kränkt monarkin. Sedan anklagades ytterligare 15 personer som befann sig på mötet för lese majeste. De personerna höll inga tal, men med sitt kroppsspråk, jublande och handklappande visade de sympatier med de som höll tal, bland annat Juraporn Prompan. Det räckte för att anklagas för lese majeste.

För ett år sedan dog 91 personer i sammandrabbningarna mellan demonstranter och väpnade styrkor. Under demonstrationen den 10 april i år, på årsdagen för de första sammandrabbningarna, krävde många rödskjortor att de ansvariga måste pekas ut och dömas. Något som fortfarande inte skett.

Det är inte omöjligt att dessa krav tillsammans med hyllandet av Thaksin ansågs hota den nationella säkerheten och syfte att skapa oro. Thaksin är terrormisstänkt eftersom myndigheterna anser att han var hjärnan och påhejaren av demonstrationerna som urartade för ett år sedan. Att hylla en terrorist och dessutom låta honom hålla ett videosänt tal räknas med allt säkerhet som ett hot mot det thailändska samhället, enligt militären.

Dessutom hade bland annat en av UDD:s ledare Jatuporn Prombphan nämnt att deras politiska motståndare alltför ofta nämner kungen i politiska syften. Ironiskt nog var det bland annat det uttalandet som fick honom åtalad för lese majeste.

Ytterligare brott mot lese majeste och datorbrottslagen.

Nyligen greps UDD-anhängaren Somyot Prueksakasemsuk, redaktör för tidsskriften ”Voice of Thaksin”,  när han försökte ta sig in i Kambodja. Somyot står nu anklagad för lese majeste.

Myndigheterna anser att hans tidning ”Voice of Thaksin” är en antimonarkistisk publikation. Nu är tidningen förbjuden och således nerlagd. Somyot har under en tid stått med på listan över antimonarkianhängare. Listan är upprättad av Centre for Administration of Peace and Order.  Nu riskerar Somyot 3-15 års fängelse.

I mars dömdes Thanthawut Taweewarodomkul, webmaster för en regeringskritisk hemsida, till 10 års fängelse för lese majeste och 3 år för att ha brutit mot databrottslagen. Thanthawut stödde också UDD.

Det här är bara några fall av anklagelser och domar då UDD-anhängare dömts för lese majeste och brott mot databrottslagen. Dessutom har många hemsidor med anknytning till UDD stängts ner.

Problemet med lese majeste och datorbrottslagen.

På 80-talet dömdes ungefär tre personer om året för lese majeste. 2009 dömdes över 160 personer. Dessutom har tusentals webbsidor stängts ner på grund av lese majeste och/eller 2007 års databrottslag.

Problemet med lagen om lese majeste är det den är diffus. Det finns ingen förklaring till vad ”vanära”, ”förolämpa” och “hota” innebär i sammanhanget. Om lagen nu finns så måste den bli mycket tydligare. I nuläget används den helt godtyckligt och kan användas som ett vapen mot obekväma personer som vill använda sin yttrandefrihet.

Databrottslagen är inte heller väldefinierad och kan också användas i politiska syften för att tysta röster som vill höras.

Det bör påpekas att lagen infördes under en tid då militären fortfarande styrde landet efter kuppen 2006. Lagen är en del av dagens thailändska konstitution som utfärdades 2007 då militären styrde landet. Konstitutionen godkändes förvisso i sin helhet efter en folkomröstning, men de thailändska medborgarna ville att landet snabbt skulle kunna gå vidare och få möjlighet att genomföra ett nytt demokratiskt val. Vem hade i det läget något att invända mot en datorbrottslag i ett land där majoriteten av medborgarna inte använder internet?

De senaste årens motgångar.

De allra flesta UDD-anhängare stödjer partiet Puea Thai och många tror att partiet kommer att vinna valet, om det blir ett val. Däremot fruktar rödskjortorna och Puea Thais sympatisörer att partiet riskerar att avsättas och sedan förbjuds på grund av påstått fusk och korruption. Eller så blir det en ny militärkupp.

Det är inte märkligt att rödskjortornas är oroade över att valresultatet inte kommer att accepteras av den sittande regeringen, PAD och militären om Puea Thai vinner valet.

Puea Thais föregångare Thai Rak Thai (Thaksins parti) avsattes 2006 i en militärkupp. 2008 pressades den folkvalda regeringens premiärminister Samak Sundaravej till avgång och samma år upplöstes hans parti PPP (People Power Party) efter våldsamma protester från PAD och ockuperingen av Bangkoks två flygplatser. Officiellt fick regeringen avgå på grund av röstfusk och korruption, något som UDD inte tror på. PPP var Puea Thais andra föregångare.

Kuppmakare valdes in i senaten förra månaden.

Det är således de senaste årens politiska fakta som gör UDD skeptiska och oroade. Så sent som under förra månaden tillsattes 73 nya senatorer i Thailands senat. 23 av dessa senatorer är uttalat Thaksinfientliga. Två av de nya senatorerna är de tidigare kuppmakarna general Somjet Boonthanom och  Sathiraphan Keyanont. Somjet var tidigare chef för Nationella säkerhetsrådet som störtade Thaksin 2006. Sathiraphan var ställföreträdande chef för kupprådet. Läs mer om valet av senatorer på i denna artikel på Bangkok Posts hemsida.

Många inom UDD och Puea Thai liksom Thaksin anser att valet av dessa senatorer är en konspiratorisk handling. Thailands senatorer har mandat för en 6-års period och kan inte under några omständigheter avsättas.

Sett i det här ljuset kanske UDD inte förefaller fullt så paranoida, även om dess oro över en militärkupp kanske är något överdriven. UDD-anhängare drabbas ständigt av anklagelser för brott mot databrottslagen och lese majeste. Flera sympatisörer hamnar bakom lås och bom och deras radiostationer och hemsidor stängs ner. Dessutom har de två senaste folkvalda regeringarna 2006 avsatts i militärkupp och under kuppliknande former (enligt UDD).

Och som om inte det var nog sitter nu flera före detta kuppmakare och myser i senaten.

/admin

För den som veta lite mer om thailändsk politik kan läsa den här artikeln.

2011-05-03  23.30 UTC+7

This entry was posted in Ledare, analys & bakgrund and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.